Ungdomsborgen - Kontakt
Namn:
Mailadress:
Meddelande:
Besöksadress
Ungdomsborgen
Wendela Hebbes väg 8
571 64 Sandsjöfors
Kassör
Julia Albertsson
Tel: 0768-50 97 07
Bankgiro 538-4250
Uthyrning
Josef Johannesson
Tel: 0706-58 70 55
Övriga frågor
info@ungdomsborgen.se