Ungdomsborgen - Utvärdering

Hur ofta besöker du Ungdomsborgen?
Vilken är din ålder?
Vilken typ av samlingar besöker du?
Vad vill du se mer av i programmet?
Vad vill du se mindre av i programmet?
Har du tips på medverkande till nästa år? Uppge gärna kontaktuppgifter till dessa, för att vi lättare ska kunna kontakta dem.
Hur upplever du Ungdomsborgens lokaler?
Vad tycker du om fikat/det grillade?
Besöker du vår Facebook-sida? Om ja, vad tycker du om den?
Vad tycker du om årets programblad?
Övriga synpunkter:
Besöksadress
Ungdomsborgen
Wendela Hebbes väg 8
571 64 Sandsjöfors
Kassör
Elin Karlsson
Tel: 0734-45 80 77
Bankgiro 538-4250
Uthyrning
Josef Johannesson
Tel: 0706-58 70 55
Övriga frågor
info@ungdomsborgen.se